Đã cập nhật định mức mới 1172, 1173

Phần mềm dự toán Acitt đã cập nhật các bộ định mức mới của Bộ xây dựng công bố
+ Định mức 1172 phần xây dựng
+ Định mức 1173 phần lắp đặt
+ Định mức 1091 bổ sung phần xây dựng của Đm 1776

Tổng hợp các lệnh Cad sử dụng trong tính khối lượng

Tổng hợp một số lệnh Cad được sử dụng trong lập dự toán:

AA: tính diện tích, chu vi đa giác
FI: chọn lựa đối tượng để tìm kiếm và thống kê
Find: tím kiếm đối tượng (giống Find trong word)
LI: liệt kê các đối tượng đã lọc và tìm kiếm
Layon: bật các thuộc tính
Layoff: tắt các thuộc tính
Layiso: chọn các thuộc tính


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét